தமிழ்

Ezra 6:22 in Tamil

எஸ்றா 6:22
புளிப்பில்லாத அப்பப்பண்டிகையை ஏழுநாளாகச் சந்தோஷத்துடனே ஆசரித்தார்கள்; கர்த்தர் அவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கி, அவர்கள் கைகளை இஸ்ரவேலின் தேவன் என்னும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலையிலே பலப்படுத்தத்தக்கதாய் அசீரியருடைய ராஜாவின் இருதயத்தை அவர்கள் பட்சத்தில் சார்ந்திருக்கப்பண்ணினார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezra 6:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And kept the feast of unleavened bread seven days with joy: for the LORD had made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria unto them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.

American Standard Version (ASV)

and kept the feast of unleavened bread seven days with joy: for Jehovah had made them joyful, and had turned the heart of the king of Assyria unto them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And kept the feast of unleavened bread for seven days with joy: for the Lord had made them full of joy, by turning the heart of the king of Assyria to them to give them help in the work of the house of God, the God of Israel.

Darby English Bible (DBY)

and they kept the feast of unleavened bread seven days with joy; for Jehovah had made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria to them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.

Webster’s Bible (WBT)

And kept the feast of unleavened bread seven days with joy: for the LORD had made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria to them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.

World English Bible (WEB)

and kept the feast of unleavened bread seven days with joy: for Yahweh had made them joyful, and had turned the heart of the king of Assyria to them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they make the feast of unleavened things seven days with joy, for Jehovah made them to rejoice, and turned round the heart of the king of Asshur unto them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.

எஸ்றா 6:22 in English

pulippillaatha Appappanntikaiyai Aelunaalaakach Santhoshaththudanae Aasariththaarkal; Karththar Avarkalai Makilchchiyaakki, Avarkal Kaikalai Isravaelin Thaevan Ennum Thaevanutaiya Aalayaththin Vaelaiyilae Palappaduththaththakkathaay Aseeriyarutaiya Raajaavin Iruthayaththai Avarkal Patchaththil Saarnthirukkappannnninaar.


Read Full Chapter : Ezra 6