தமிழ்

1 Samuel 18:1 in Tamil

1 சாமுவேல் 18:1
அவன் சவுலோடே பேசி முடிந்த பின்பு, யோனத்தானுடைய ஆத்துமா தாவீதின் ஆத்துமாவோடே ஒன்றாய் இசைந்திருந்தது; யோனத்தான் அவனைத் தன் உயிரைப்போலச் சிநேகித்தான்.

1 Samuel 18:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

American Standard Version (ASV)

And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

Bible in Basic English (BBE)

Now after David’s talk with Saul was ended, the soul of Jonathan was joined with the soul of David, and David became as dear to him as his very life.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass, when he had ended speaking to Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass, when he had made an end of speaking to Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

World English Bible (WEB)

It happened, when he had made an end of speaking to Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, when he finisheth to speak unto Saul, that the soul of Jonathan hath been bound to the soul of David, and Jonathan loveth him as his own soul.

1 சாமுவேல் 18:1 in English

avan Savulotae Paesi Mutintha Pinpu, Yonaththaanutaiya Aaththumaa Thaaveethin Aaththumaavotae Ontay Isainthirunthathu; Yonaththaan Avanaith Than Uyiraippolach Sinaekiththaan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 18