தமிழ்

1 Samuel 7:12 in Tamil

1 சாமுவேல் 7:12
அப்பொழுது சாமுவேல் ஒரு கல்லை எடுத்து, மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவாக நிறுத்தி, இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவிசெய்தார் என்று சொல்லி, அதற்கு எபெனேசர் என்று பேரிட்டான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Samuel 7:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the LORD helped us.

American Standard Version (ASV)

Then Samuel took a stone, and set it between Mizpah and Shen, and called the name of it Eben-ezer, saying, Hitherto hath Jehovah helped us.

Bible in Basic English (BBE)

Then Samuel took a stone and put it up between Mizpah and Jeshanah, naming it Eben-ezer, and saying, Up to now the Lord has been our help.

Darby English Bible (DBY)

And Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen, and called the name of it Eben-ezer, and said, Hitherto Jehovah has helped us.

Webster’s Bible (WBT)

Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Eben-ezer, saying, Hitherto hath the LORD helped us.

World English Bible (WEB)

Then Samuel took a stone, and set it between Mizpah and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto has Yahweh helped us.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Samuel taketh a stone, and setteth `it’ between Mizpeh and Shen, and calleth its name Eben-Ezer, saying, `Hitherto hath Jehovah helped us.’

1 சாமுவேல் 7:12 in English

appoluthu Saamuvael Oru Kallai Eduththu, Mispaavukkum Senukkum Naduvaaka Niruththi, Immattum Karththar Engalukku Uthaviseythaar Entu Solli, Atharku Epenaesar Entu Paerittan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 7