தமிழ்

Deuteronomy 21:22 in Tamil

உபாகமம் 21:22
கொலைசெய்யப்பட ஒருவன்மேல் சாவுக்குப் பாத்திரமான பாவம் உண்டாயிருக்க, அவனைக் கொலைசெய்யும்படி மரத்திலே தூக்கிப்போடுவாயானால்,

Deuteronomy 21:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree:

American Standard Version (ASV)

And if a man have committed a sin worthy of death, and he be put to death, and thou hang him on a tree;

Bible in Basic English (BBE)

If a man does a crime for which the punishment is death, and he is put to death by hanging him on a tree;

Darby English Bible (DBY)

And if a man have committed a sin worthy of death, and he be put to death, and thou have hanged him on a tree,

Webster’s Bible (WBT)

And if a man shall have committed a sin worthy of death, and he must be put to death, and thou shalt hang him on a tree:

World English Bible (WEB)

If a man have committed a sin worthy of death, and he be put to death, and you hang him on a tree;

Young’s Literal Translation (YLT)

`And when there is in a man a sin — a cause of death, and he hath been put to death, and thou hast hanged him on a tree,

உபாகமம் 21:22 in English

kolaiseyyappada Oruvanmael Saavukkup Paaththiramaana Paavam Unndaayirukka, Avanaik Kolaiseyyumpati Maraththilae Thookkippoduvaayaanaal,


Read Full Chapter : Deuteronomy 21