தமிழ்

Ecclesiastes 5:13 in Tamil

பிரசங்கி 5:13
சூரியனுக்குக் கீழே நான் கண்ட வேறொரு கொடிய தீங்குமுண்டு அதாவது, ஐசுவரியமானது அதை உடையவர்களுக்கே கேடுண்டாகும்படி சேகரித்து வைக்கப்படுவதாம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ecclesiastes 5:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

There is a sore evil which I have seen under the sun, namely, riches kept for the owners thereof to their hurt.

American Standard Version (ASV)

There is a grievous evil which I have seen under the sun, `namely’, riches kept by the owner thereof to his hurt:

Bible in Basic English (BBE)

And I saw the destruction of his wealth by an evil chance; and when he became the father of a son he had nothing in his hand.

Darby English Bible (DBY)

There is a grievous evil that I have seen under the sun: riches kept for the owners thereof to their hurt;

World English Bible (WEB)

There is a grievous evil which I have seen under the sun: wealth kept by its owner to his harm.

Young’s Literal Translation (YLT)

There is a painful evil I have seen under the sun: wealth kept for its possessor, for his evil.

பிரசங்கி 5:13 in English

sooriyanukkuk Geelae Naan Kannda Vaeroru Kotiya Theengumunndu Athaavathu, Aisuvariyamaanathu Athai Utaiyavarkalukkae Kaedunndaakumpati Sekariththu Vaikkappaduvathaam.


Read Full Chapter : Ecclesiastes 5