தமிழ்

Exodus 11:10 in Tamil

யாத்திராகமம் 11:10
மோசேயும் ஆரோனும் இந்த அற்புதங்களையெல்லாம் பார்வோனுக்கு முன்பாகச் செய்தார்கள். கர்த்தர் பார்வோனின் இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தினதினால், அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரைத் தன் தேசத்திலிருந்து போகவிடவில்லை.


யாத்திராகமம் 11:10 in English

moseyum Aaronum Intha Arputhangalaiyellaam Paarvonukku Munpaakach Seythaarkal. Karththar Paarvonin Iruthayaththaik Katinappaduththinathinaal, Avan Isravael Puththiraraith Than Thaesaththilirunthu Pokavidavillai.


Read Full Chapter : Exodus 11