தமிழ்

Exodus 20:20 in Tamil

யாத்திராகமம் 20:20
மோசே ஜனங்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; உங்களைச் சோதிப்பதற்காகவும், நீங்கள் பாவம்செய்யாதபடிக்குத் தம்மைப் பற்றும் பயம் உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக இருப்பதற்காகவும், தேவன் எழுந்தருளினார் என்றான்.

Exodus 20:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.

American Standard Version (ASV)

And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before you, that ye sin not.

Bible in Basic English (BBE)

And Moses said to the people, Have no fear: for God has come to put you to the test, so that fearing him you may be kept from sin.

Darby English Bible (DBY)

And Moses said to the people, Fear not; for God is come to prove you, and that his fear may be before you, that ye sin not.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses said to the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.

World English Bible (WEB)

Moses said to the people, “Don’t be afraid, for God has come to test you, and that his fear may be before you, that you won’t sin.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses saith unto the people, `Fear not, for to try you hath God come, and in order that His fear may be before your faces — that ye sin not.’

யாத்திராகமம் 20:20 in English

mose Janangalai Nnokki: Payappadaathirungal; Ungalaich Sothippatharkaakavum, Neengal Paavamseyyaathapatikkuth Thammaip Pattum Payam Ungal Mukaththirku Munpaaka Iruppatharkaakavum, Thaevan Eluntharulinaar Entan.


Read Full Chapter : Exodus 20