தமிழ்

Ezekiel 17:21 in Tamil

எசேக்கியேல் 17:21
அவனோடேகூட ஓடிப்போகிற யாவரும் அவனுடைய எல்லா இராணுவங்களும் பட்டயத்தால் விழுவார்கள்; மீதியானவர்களோ சகல திசைகளிலும் சிதறடிக்கப்படுவார்கள்; அப்பொழுது கர்த்தராகிய நான் இதைச் சொன்னேன் என்று அறிந்துகொள்வீர்கள்.

Ezekiel 17:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And all his fugitives with all his bands shall fall by the sword, and they that remain shall be scattered toward all winds: and ye shall know that I the LORD have spoken it.

American Standard Version (ASV)

And all his fugitives in all his bands shall fall by the sword, and they that remain shall be scattered toward every wind: and ye shall know that I, Jehovah, have spoken it.

Bible in Basic English (BBE)

All his best fighting-men will be put to the sword, and the rest will be sent away to every wind: and you will be certain that I the Lord have said it.

Darby English Bible (DBY)

And all his fugitives with all his bands shall fall by the sword, and they that remain shall be scattered toward every wind; and ye shall know that I Jehovah have spoken.

World English Bible (WEB)

All his fugitives in all his bands shall fall by the sword, and those who remain shall be scattered toward every wind: and you shall know that I, Yahweh, have spoken it.

Young’s Literal Translation (YLT)

And all his fugitives, with all his bands, By sword do fall, and those remaining, To every wind they are spread out, And ye have known that I, Jehovah, have spoken.

எசேக்கியேல் 17:21 in English

avanotaekooda Otippokira Yaavarum Avanutaiya Ellaa Iraanuvangalum Pattayaththaal Viluvaarkal; Meethiyaanavarkalo Sakala Thisaikalilum Sitharatikkappaduvaarkal; Appoluthu Karththaraakiya Naan Ithaich Sonnaen Entu Arinthukolveerkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 17