தமிழ்

Ezekiel 20:44 in Tamil

எசேக்கியேல் 20:44
இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, உங்கள் பொல்லாத வழிகளுக்குத் தக்கதாகவும், உங்கள் கெட்ட கிரியைகளுக்குத்தக்கதாகவும் நான் உங்களுக்குச் செய்யாமல், என் நாமத்தினிமித்தம் உங்களுக்குக் கிருபைசெய்யும்போது, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்துகொள்வீர்கள் என்கிறதைக் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார்.

Ezekiel 20:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

And ye shall know that I am the LORD when I have wrought with you for my name’s sake, not according to your wicked ways, nor according to your corrupt doings, O ye house of Israel, saith the Lord GOD.

American Standard Version (ASV)

And ye shall know that I am Jehovah, when I have dealt with you for my name’s sake, not according to your evil ways, nor according to your corrupt doings, O ye house of Israel, saith the Lord Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And you will be certain that I am the Lord, when I take you in hand for the honour of my name, and not for your evil ways or your unclean doings, O children of Israel, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And ye shall know that I [am] Jehovah, when I have wrought with you for my name’s sake, not according to your wicked ways, nor according to your corrupt doings, O house of Israel, saith the Lord Jehovah.

World English Bible (WEB)

You shall know that I am Yahweh, when I have dealt with you for my name’s sake, not according to your evil ways, nor according to your corrupt doings, you house of Israel, says the Lord Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And ye have known that I `am’ Jehovah, In My dealing with you for My name’s sake, Not according to your evil ways, And according to your corrupt doings, O house of Israel, An affirmation of the Lord Jehovah.’

எசேக்கியேல் 20:44 in English

isravael Vamsaththaarae, Ungal Pollaatha Valikalukkuth Thakkathaakavum, Ungal Ketta Kiriyaikalukkuththakkathaakavum Naan Ungalukkuch Seyyaamal, En Naamaththinimiththam Ungalukkuk Kirupaiseyyumpothu, Naan Karththar Entu Arinthukolveerkal Enkirathaik Karththaraakiya Aanndavar Uraikkiraar Entu Sol Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 20