தமிழ்

Ezekiel 29:2 in Tamil

எசேக்கியேல் 29:2
மனுபுத்திரனே, நீ எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுக்கு எதிராக உன் முகத்தைத் திருப்பி, அவனுக்கும் எகிப்து முழுவதுக்கும் விரோதமாய்த் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்து, சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்:

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 29:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Son of man, set thy face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy against him, and against all Egypt:

American Standard Version (ASV)

Son of man, set thy face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy against him, and against all Egypt;

Bible in Basic English (BBE)

Son of man, let your face be turned against Pharaoh, king of Egypt, and be a prophet against him and against all Egypt:

Darby English Bible (DBY)

Son of man, set thy face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy against him, and against the whole of Egypt;

World English Bible (WEB)

Son of man, set your face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy against him, and against all Egypt;

Young’s Literal Translation (YLT)

`Son of man, set thy face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy concerning him, and concerning Egypt — all of it.

எசேக்கியேல் 29:2 in English

manupuththiranae, Nee Ekipthin Raajaavaakiya Paarvonukku Ethiraaka Un Mukaththaith Thiruppi, Avanukkum Ekipthu Muluvathukkum Virothamaayth Theerkkatharisanam Uraiththu, Sollavaenntiyathu Ennavental:


Read Full Chapter : Ezekiel 29