தமிழ்

Ezra 10:11 in Tamil

எஸ்றா 10:11
இப்பொழுதும் நீங்கள் உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அறிக்கையிட்டு, அவருடைய பிரியத்தின்படியே செய்து, தேசத்தின் ஜனங்களையும், மறுஜாதியான ஸ்திரீகளையும் விட்டு விலகுங்கள் என்றான்.

Ezra 10:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore make confession unto the LORD God of your fathers, and do his pleasure: and separate yourselves from the people of the land, and from the strange wives.

American Standard Version (ASV)

Now therefore make confession unto Jehovah, the God of your fathers, and do his pleasure; and separate yourselves from the peoples of the land, and from the foreign women.

Bible in Basic English (BBE)

So now, give praise to the Lord, the God of your fathers, and do his pleasure; and make yourselves separate from the peoples of the land and from the strange women.

Darby English Bible (DBY)

And now make confession to Jehovah the God of your fathers, and do his pleasure, and separate yourselves from the peoples of the land, and from the foreign wives.

Webster’s Bible (WBT)

Now therefore make confession to the LORD God of your fathers, and do his pleasure: and separate yourselves from the people of the land, and from the foreign wives.

World English Bible (WEB)

Now therefore make confession to Yahweh, the God of your fathers, and do his pleasure; and separate yourselves from the peoples of the land, and from the foreign women.

Young’s Literal Translation (YLT)

and, now, make confession to Jehovah, God of your fathers, and do His good pleasure, and be separated from the peoples of the land, and from the strange women.’

எஸ்றா 10:11 in English

ippoluthum Neengal Ungal Pithaakkalin Thaevanaakiya Karththaridaththil Arikkaiyittu, Avarutaiya Piriyaththinpatiyae Seythu, Thaesaththin Janangalaiyum, Marujaathiyaana Sthireekalaiyum Vittu Vilakungal Entan.


Read Full Chapter : Ezra 10