தமிழ்

Haggai 1:1 in Tamil

ஆகாய் 1:1
ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருஷம் ஆறாம் மாதம் முதலாந்தேதியிலே, கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் செயல்த்தியேலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனுக்கும், யோத்சதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுக்கும் உண்டாகி, அவர் சொன்னது என்னவென்றால்:

FavoriteLoadingAdd to favorites

Haggai 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,

American Standard Version (ASV)

In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of Jehovah by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,

Bible in Basic English (BBE)

In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, ruler of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying,

Darby English Bible (DBY)

In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, came the word of Jehovah by the prophet Haggai unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,

World English Bible (WEB)

In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, the Word of Yahweh came by Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying,

Young’s Literal Translation (YLT)

In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, hath a word of Jehovah been by the hand of Haggai the prophet, unto Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and unto Joshua son of Josedech, the high priest, saying:

ஆகாய் 1:1 in English

raajaavaakiya Thariyu Arasaannda Iranndaam Varusham Aaraam Maatham Muthalaanthaethiyilae, Karththarutaiya Vaarththai Aakaay Ennum Theerkkatharisiyin Moolamaay Seyalththiyaelin Kumaaranaakiya Serupaapael Ennum Yoothaavin Thalaivanukkum, Yothsathaakkin Kumaaranaakiya Yosuvaa Ennum Pirathaana Aasaariyanukkum Unndaaki, Avar Sonnathu Ennavental:


Read Full Chapter : Haggai 1