தமிழ்

Isaiah 29:17 in Tamil

ஏசாயா 29:17
இன்னும் கொஞ்சக் காலத்திலல்லவோ லீபனோன் செழிப்பான வயல்வெளியாக மாறும்; செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எண்ணப்படும்.

Isaiah 29:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest?

American Standard Version (ASV)

Is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest?

Bible in Basic English (BBE)

In a very short time Lebanon will become a fertile field, and the fertile field will seem like a wood.

Darby English Bible (DBY)

Is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest?

World English Bible (WEB)

Is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest?

Young’s Literal Translation (YLT)

Is it not yet a very little, And turned hath Lebanon to a fruitful field, And the fruitful field for a forest is reckoned?

ஏசாயா 29:17 in English

innum Konjak Kaalaththilallavo Leepanon Selippaana Vayalveliyaaka Maarum; Selippaana Vayalveli Kaadaaka Ennnappadum.


Read Full Chapter : Isaiah 29