தமிழ்

Jeremiah 32:24 in Tamil

எரேமியா 32:24
இதோ, கொத்தளங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது; நகரத்தைப் பிடிக்க வருகிறார்கள்; பட்டயத்தினிமித்தமும், பஞ்சத்தினிமித்தமும், கொள்ளைநோயினிமித்தமும் இந்த நகரம் அதற்கு விரோதமாய் யுத்தம்பண்ணுகிற கல்தேயரின் கையிலே கொடுக்கப்படுகிறது; நீர் சொன்னபடி சம்பவிக்கிறது; இதோ, நீர் அதைப் பார்க்கிறீர்.

Jeremiah 32:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold the mounts, they are come unto the city to take it; and the city is given into the hand of the Chaldeans, that fight against it, because of the sword, and of the famine, and of the pestilence: and what thou hast spoken is come to pass; and, behold, thou seest it.

American Standard Version (ASV)

Behold, the mounds, they are come unto the city to take it; and the city is given into the hand of the Chaldeans that fight against it, because of the sword, and of the famine, and of the pestilence; and what thou hast spoken is come to pass; and, behold, thou seest it.

Bible in Basic English (BBE)

See, they have made earthworks against the town to take it; and the town is given into the hands of the Chaldaeans who are fighting against it, because of the sword and need of food and disease: and what you have said has taken place, and truly you see it.

Darby English Bible (DBY)

Behold the mounds, they are come unto the city for taking it; and the city is given over into the hand of the Chaldeans, that fight against it, by the sword, and the famine, and the pestilence: and what thou hast spoken is come to pass; and behold, thou seest [it].

World English Bible (WEB)

Behold, the mounds, they are come to the city to take it; and the city is given into the hand of the Chaldeans who fight against it, because of the sword, and of the famine, and of the pestilence; and what you have spoken has happened; and, behold, you see it.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Lo, the mounts — they have come in to the city to capture it, and the city hath been given into the hand of the Chaldeans who are fighting against it, because of the sword, and the famine, and the pestilence; and that which Thou hast spoken hath come to pass, and lo, Thou art seeing;

எரேமியா 32:24 in English

itho, Koththalangal Podappattirukkirathu; Nakaraththaip Pitikka Varukiraarkal; Pattayaththinimiththamum, Panjaththinimiththamum, KollaiNnoyinimiththamum Intha Nakaram Atharku Virothamaay Yuththampannnukira Kalthaeyarin Kaiyilae Kodukkappadukirathu; Neer Sonnapati Sampavikkirathu; Itho, Neer Athaip Paarkkireer.


Read Full Chapter : Jeremiah 32