தமிழ்

Job 18:4 in Tamil

யோபு 18:4
கோபத்தினால் உம்மைத்தானே பீறுகிற உமதுநிமித்தம் பூமி பாழாய்ப்போகுமோ? கன்மலை தன்னிடத்தைவிட்டுப் பேருமோ?

Job 18:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?

American Standard Version (ASV)

Thou that tearest thyself in thine anger, Shall the earth be forsaken for thee? Or shall the rock be removed out of its place?

Bible in Basic English (BBE)

But come back, now, come: you who are wounding yourself in your passion, will the earth be given up because of you, or a rock be moved out of its place?

Darby English Bible (DBY)

Thou that tearest thyself in thine anger, shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of its place?

Webster’s Bible (WBT)

He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of its place?

World English Bible (WEB)

You who tear yourself in your anger, Shall the earth be forsaken for you? Or shall the rock be removed out of its place?

Young’s Literal Translation (YLT)

(He is tearing himself in his anger.) For thy sake is earth forsaken? And removed is a rock from its place?

யோபு 18:4 in English

kopaththinaal Ummaiththaanae Peerukira Umathunimiththam Poomi Paalaayppokumo? Kanmalai Thannidaththaivittup Paerumo?


Read Full Chapter : Job 18