தமிழ்

Judges 5:19 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:19
ராஜாக்கள் வந்து யுத்தம்பண்ணினார்கள்; அப்பொழுது கானானியரின் ராஜாக்கள் மெகிதோவின் தண்ணீர் அருகான தானாக்கிலே யுத்தம்பண்ணினார்கள்; அவர்களுக்குத் திரவியக்கொள்ளை கிடைக்கவில்லை.

Judges 5:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

The kings came and fought, then fought the kings of Canaan in Taanach by the waters of Megiddo; they took no gain of money.

American Standard Version (ASV)

The kings came and fought; Then fought the kings of Canaan. In Taanach by the waters of Megiddo: They took no gain of money.

Bible in Basic English (BBE)

The kings came on to the fight, the kings of Canaan were warring; in Taanach by the waters of Megiddo: they took no profit in money.

Darby English Bible (DBY)

“The kings came, they fought; then fought the kings of Canaan, at Ta’anach, by the waters of Megid’do; they got no spoils of silver.

Webster’s Bible (WBT)

The kings came and fought, then fought the kings of Canaan in Tanach by the waters of Megiddo; they took no gain of money.

World English Bible (WEB)

The kings came and fought; Then fought the kings of Canaan. In Taanach by the waters of Megiddo: They took no gain of money.

Young’s Literal Translation (YLT)

Kings came — they fought; Then fought kings of Canaan, In Taanach, by the waters of Megiddo; Gain of money they took not!

நியாயாதிபதிகள் 5:19 in English

raajaakkal Vanthu Yuththampannnninaarkal; Appoluthu Kaanaaniyarin Raajaakkal Mekithovin Thannnneer Arukaana Thaanaakkilae Yuththampannnninaarkal; Avarkalukkuth Thiraviyakkollai Kitaikkavillai.


Read Full Chapter : Judges 5