தமிழ்

Leviticus 1:2 in Tamil

லேவியராகமம் 1:2
நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால், உங்களில் ஒருவன் கர்த்தருக்குப் பலிசெலுத்த வந்தால், மாட்டுமந்தையிலாவது, ஆட்டுமந்தையிலாவது ஒரு மிருகத்தைத் தெரிந்தெடுத்து, பலிசெலுத்தவேண்டும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leviticus 1:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

American Standard Version (ASV)

Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man of you offereth an oblation unto Jehovah, ye shall offer your oblation of the cattle, `even’ of the herd and of the flock.

Bible in Basic English (BBE)

Give these orders to the children of Israel: When anyone of you makes an offering to the Lord, you are to take it from the cattle, from the herd or from the flock.

Darby English Bible (DBY)

Speak unto the children of Israel and say unto them, When any man of you presenteth an offering to Jehovah, ye shall present your offering of the cattle, of the herd and of the flock.

Webster’s Bible (WBT)

Speak to the children of Israel, and say to them, If any man of you shall bring an offering to the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.

World English Bible (WEB)

“Speak to the children of Israel, and tell them, ‘When anyone of you offers an offering to Yahweh, you shall offer your offering of the cattle, from the herd and from the flock.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Speak unto the sons of Israel, and thou hast said unto them, Any man of you when he doth bring near an offering to Jehovah, out of the cattle — out of the herd, or out of the flock — ye do bring near your offering.

லேவியராகமம் 1:2 in English

nee Isravael Puththiraridaththil Sollavaenntiyathu Ennavental, Ungalil Oruvan Karththarukkup Paliseluththa Vanthaal, Maattumanthaiyilaavathu, Aattumanthaiyilaavathu Oru Mirukaththaith Therintheduththu, Paliseluththavaenndum.


Read Full Chapter : Leviticus 1