தமிழ்

Leviticus 1:3 in Tamil

லேவியராகமம் 1:3
அவன் செலுத்துவது மாட்டுமந்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்கதகன பலியானால், அவன் பழுதற்ற ஒரு காளையைச் செலுத்துவானாக; கர்த்தருடைய சந்நிதியில் தான் அங்கிகரிக்கப்படும்படி, அவன் அதை ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் கொண்டுவந்து,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leviticus 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.

American Standard Version (ASV)

If his oblation be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish: he shall offer it at the door of the tent of meeting, that he may be accepted before Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

If the offering is a burned offering of the herd, let him give a male without a mark: he is to give it at the door of the Tent of meeting so that he may be pleasing to the Lord.

Darby English Bible (DBY)

If his offering be a burnt-offering of the herd, he shall present it a male without blemish: at the entrance of the tent of meeting shall he present it, for his acceptance before Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

If his offering shall be a burnt-sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.

World English Bible (WEB)

“‘If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer a male without blemish. He shall offer it at the door of the Tent of Meeting, that he may be accepted before Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

`If his offering `is’ a burnt-offering out of the herd — a male, a perfect one, he doth bring near, unto the opening of the tent of meeting he doth bring it near, at his pleasure, before Jehovah;

லேவியராகமம் 1:3 in English

avan Seluththuvathu Maattumanthaiyilirunthu Edukkappatta Sarvaangathakana Paliyaanaal, Avan Paluthatta Oru Kaalaiyaich Seluththuvaanaaka; Karththarutaiya Sannithiyil Thaan Angikarikkappadumpati, Avan Athai Aasarippuk Koodaaravaasalil Konnduvanthu,


Read Full Chapter : Leviticus 1