தமிழ்

Adimai Naan Aandavare - அடிமை நான் ஆண்டவரே என்னை

அடிமை நான் ஆண்டவரே – என்னை
ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே
தெய்வமே தெய்வமே
அடிமை நான் ஆட்கொள்ளும்

1. என் உடல் உமக்குச் சொந்தம் -இதில்
எந்நாளும் வாசம் செய்யும்

2. உலக இன்பமெல்லாம் – நான்
உதறித் தள்ளி விட்டேன்

3. பெருமை செல்வமெல்லாம் – இனி
வெறுமை என்றுணர்ந்தேன்

4. வாழ்வது நானல்ல – என்னில்
இயேசு வாழ்கின்றீர்

5. என் பாவம் மன்னித்தருளும் – உம்
இரத்தத்தால் கழுவிவிடும்

6. முள்முடி எனக்காக – ஐயா
கசையடி எனக்காக

7. என் பாவம் சுமந்து கொண்டீர் – என்
நோய்கள் ஏற்றுக் கொண்டீர்

Adimai Naan Aandavare Lyrics in English

atimai naan aanndavarae - ennai
aatkollum en theyvamae
theyvamae theyvamae
atimai naan aatkollum

1. en udal umakkuch sontham -ithil
ennaalum vaasam seyyum

2. ulaka inpamellaam - naan
utharith thalli vittaen

3. perumai selvamellaam - ini
verumai entunarnthaen

4. vaalvathu naanalla - ennil
Yesu vaalkinteer

5. en paavam manniththarulum - um
iraththaththaal kaluvividum

6. mulmuti enakkaaka - aiyaa
kasaiyati enakkaaka

7. en paavam sumanthu konnteer - en
Nnoykal aettuk konnteer

PowerPoint Presentation Slides for the song Adimai Naan Aandavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites