தமிழ்

Anbarin Nesam Aar - அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்அதிசய

அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்-அதிசய
அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்

துன்ப அகோரம் தொடர்ந்திடும் நேரம்

இதுவென் சரீரம் இதுவென்றன் ரத்தம்
எனை நினைந்திடும்படி அருந்துமென்றாரே

பிரிந்திடும் வேளை நெருங்கின தாலே
வருந்தின சீஷர்க்காய் மறுகி நின்றாரே

வியாழனிரவினில் வியாகுலத் தோடே
விளம்பின போதகம் மறந்திடலாமோ

செடியும் கொடியும் போல் சேர்ந்து தம்மோடே
முடிவு பரியந்தம் நிலைப்பீரென்றாரே

பக்தர்கட்காகப் பரமனை நோக்கி
மெத்தவும் ஊக்கமாய் வேண்டிக் கொண்டாரே
அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்-அதிசய
அன்பரின் நேசம் ஆர் சொல்லலாகும்

Anbarin Nesam Aar Lyrics in English

anparin naesam aar sollalaakum-athisaya
anparin naesam aar sollalaakum

thunpa akoram thodarnthidum naeram

ithuven sareeram ithuventan raththam
enai ninainthidumpati arunthumentarae

pirinthidum vaelai nerungina thaalae
varunthina seesharkkaay maruki nintarae

viyaalaniravinil viyaakulath thotae
vilampina pothakam maranthidalaamo

setiyum kotiyum pol sernthu thammotae
mutivu pariyantham nilaippeerentarae

paktharkatkaakap paramanai Nnokki
meththavum ookkamaay vaenntik konndaarae
anparin naesam aar sollalaakum-athisaya
anparin naesam aar sollalaakum

PowerPoint Presentation Slides for the song Anbarin Nesam Aar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites