தமிழ்

Deva Saranam Kartha Saranam - தேவா சரணம்

Deva Saranam Kartha Saranam

தேவா சரணம்
கர்த்தா சரணம்
ராஜா சரணம் இயேசையா சரணம்

1. தேவாதி
தேவனுக்கு சரணம்
இராஜாதி
இராஜனுக்கு சரணம்
தூய ஆவி சரணம்
அபிஷேக நாதா சரணம்
சரணம் சரணம் சரணம்

2. கர்த்தாதி
கர்த்தனுக்கு சரணம்
காருண்ய
கேடகமே சரணம்
பரிசுத்த ஆவி சரணம்
ஜீவ நதியே சரணம்
சரணம் சரணம் சரணம்

3. மகிமையின் மன்னனுக்கு சரணம்
மாசற்ற
மகுடமே சரணம்
சத்தியஆவியே சரணம்
சர்வ வியாபியே சரணம்
சரணம் சரணம் சரணம்
ராஜா சரணம் இயேசையா சரணம்

Deva Saranam Kartha Saranam Lyrics in English

Deva Saranam Kartha Saranam

thaevaa saranam
karththaa saranam
raajaa saranam iyaesaiyaa saranam

1. thaevaathi
thaevanukku saranam
iraajaathi
iraajanukku saranam
thooya aavi saranam
apishaeka naathaa saranam
saranam saranam saranam

2. karththaathi
karththanukku saranam
kaarunnya
kaedakamae saranam
parisuththa aavi saranam
jeeva nathiyae saranam
saranam saranam saranam

3. makimaiyin mannanukku saranam
maasatta
makudamae saranam
saththiyaaaviyae saranam
sarva viyaapiyae saranam
saranam saranam saranam
raajaa saranam iyaesaiyaa saranam

PowerPoint Presentation Slides for the song Deva Saranam Kartha Saranam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites