தமிழ்

Sutham Panna Padaatha Desame - சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசமே

Sutham Panna Padaatha Desame
சுத்தம் பண்ணப்படாத தேசமே
சுத்திகரிக்க உன்னைத் தருவாயோ?
ஸ்திரப்படாத தேசமே
நீதியின் வஸ்திரம் தரிப்பாயோ?

1. வேதத்தை சுமக்கும் சீடர்களே
வேண்டாத சுமைகளை விட்டுவிடுங்கள்
பாவத்தை சுமக்கும் பாரதத்தின்
தூய்மைக்கு மாதிரி காட்டிடுங்கள்

2. தேசத்தை ஆளும் பிரபுக்களே
தாழ்மையின் குரலுக்கு செவிகொடுங்கள்
தேவைக்கு அதிகம் இருப்பதெல்லாம்
ஏழைக்கு தானம் செய்திடுங்கள்

3. பெலனான வயதுள்ள வாலிபரே
தொலைநோக்க கண்களை ஏறெடுங்கள்
எதிர்காலம் கனவாக மறைவதற்குள்
சுடராக இருளுக்குள் ஒளி கொடுங்கள்

Sutham Panna Padaatha Desame Lyrics in English

Sutham Panna Padaatha Desame
suththam pannnappadaatha thaesamae
suththikarikka unnaith tharuvaayaeா?
sthirappadaatha thaesamae
neethiyin vasthiram tharippaayaeா?

1. vaethaththai sumakkum seedarkalae
vaenndaatha sumaikalai vittuvidungal
paavaththai sumakkum paarathaththin
thooymaikku maathiri kaatdidungal

2. thaesaththai aalum pirapukkalae
thaalmaiyin kuralukku sevikeாdungal
thaevaikku athikam iruppathellaam
aelaikku thaanam seythidungal

3. pelanaana vayathulla vaaliparae
theாlainaeாkka kannkalai aeraெdungal
ethirkaalam kanavaaka maraivatharkul
sudaraaka irulukkul oli keாdungal

PowerPoint Presentation Slides for the song Sutham Panna Padaatha Desame

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites