தமிழ்

Devan Aruliya Solli - தேவன் அருளிய சொல்லி முடியா

தேவன் அருளிய சொல்லி முடியா
ஈவுக்காக ஸ்தோத்திரம்
தேவன் நல்கிய நன்மைகள் யாவுக்கும்
என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரம்

மரண வாசலிலிருந்து
என்னைத் தூக்கினார் ஸ்தோத்திரம்
பாவத்தினின்று விடுதலை ஈந்த
இயேசுவுக்கே ஸ்தோத்திரம்

வாக்குத்தத்தங்களை வாக்கு மாறாது
நிறைவேற்றினார் ஸ்தோத்திரம்
என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தைக் கேட்ட
தேவனுக்கே ஸ்தோத்திரம்

கிருபையை அதிசயமாய்
விளங்கச் செய்தவருக்கு ஸ்தோத்திரம்
கிருபையை என்னை விட்டு விலக்கா
தேவனுக்கே ஸ்தோத்திரம்

Devan aruliya solli Lyrics in English

thaevan aruliya solli mutiyaa
eevukkaaka sthoththiram
thaevan nalkiya nanmaikal yaavukkum
ententaikkum sthoththiram

marana vaasalilirunthu
ennaith thookkinaar sthoththiram
paavaththinintu viduthalai eentha
Yesuvukkae sthoththiram

vaakkuththaththangalai vaakku maaraathu
niraivaettinaar sthoththiram
en vinnnappangalin saththaththaik kaetta
thaevanukkae sthoththiram

kirupaiyai athisayamaay
vilangach seythavarukku sthoththiram
kirupaiyai ennai vittu vilakkaa
thaevanukkae sthoththiram

PowerPoint Presentation Slides for the song Devan aruliya solli

by clicking the fullscreen button in the Top left