தமிழ்

Ennalun Thuthithiduveer - எந்நாளுந் துதித்திடுவீர் அந்த

எந்நாளுந் துதித்திடுவீர் – அந்த
இசர வேலின் ஏகோவா வைநீர்

இந்தநற் சாதியிற் சிந்தையாய்ச் சாலவே
விந்தைபு ரிந்திடு மெந்தைப ரன்றனை

கர்த்தாவின் வழிசெய்யவும் – தீமை
கட்டோடே நீக்கும் ரட்சிப்பை யார்க்கும்
கெம்பீர மாகச் சொல்லவும்
சுத்தனே யானாய் கர்த்தர்முன் போவாய்
கண்டுகொள் பாலா இந்த சொல் மாளா

தன்னாடு தனைச் சந்தித்து – மீட்டுத்
தாட்டிகப் பகைவரை ஓட்டிட உலகினில்
தாசன்தா வீது வம்சத்து
இன்பர க்ஷண்யக் கொம்பைத் தந்தான்
இதோ நீர் கண்டு சிந்தையாய் நின்று

அந்தகாரத்திலிருப்போர் – சாவின்
ஆழவி ருள்தனிற் காலங்கள் போக்குவோர்
அங்குபிர காசமடைந்து
அந்தச மாதாந உந்தரங் கண்டிட
ஆதித்தன் தோன்றினார் ஜாதிக ளேநீர்

விந்தைப்பி தாவவர்க்கும் – ஏக
வித்தான யேசு ரக்ஷக னார்க்கும்
வீவிலா ஆவியவர்க்கும்
சந்ததம் மகிமை சந்தத மென்று
சற்றுநீர் சொல்லிப் பற்றுடன் அள்ளி

Ennalun Thuthithiduveer Lyrics in English

ennaalun thuthiththiduveer – antha
isara vaelin aekovaa vaineer

inthanar saathiyir sinthaiyaaych saalavae
vinthaipu rinthidu menthaipa rantanai

karththaavin valiseyyavum – theemai
kattaோtae neekkum ratchippai yaarkkum
kempeera maakach sollavum
suththanae yaanaay karththarmun povaay
kanndukol paalaa intha sol maalaa

thannaadu thanaich santhiththu – meettuth
thaattikap pakaivarai ottida ulakinil
thaasanthaa veethu vamsaththu
inpara kshannyak kompaith thanthaan
itho neer kanndu sinthaiyaay nintu

anthakaaraththiliruppor – saavin
aalavi rulthanir kaalangal pokkuvor
angupira kaasamatainthu
anthasa maathaana untharang kanntida
aathiththan thontinaar jaathika laeneer

vinthaippi thaavavarkkum – aeka
viththaana yaesu rakshaka naarkkum
veevilaa aaviyavarkkum
santhatham makimai santhatha mentu
sattuneer sollip pattudan alli

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennalun Thuthithiduveer

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites