தமிழ்

Kirubai Enthan Vaanjai - கிருபை எந்தன் வாஞ்சை

கிருபை எந்தன் வாஞ்சை
கிருபை இப்போ தாரும்

பெலனில்லா நேரத்தில் உம் கிருபை
பெலவானாய் என்னை மாற்றிடுதே
தனிமையில் நான் செல்லும்போது
தயவாய் என்னை தாங்கிடுதே

நீர் மாத்ரம் எனக்கு போதுமையா
உலகம் எனக்கு வேண்டாமையா
உம்மை என் முன் நிறுத்தனுமே
உந்தன் பின்னே செல்லனுமே

நீரே எந்தன் தஞ்சம் ஐயா
வேறொரு புகலிடம் இல்லை ஐயா
சோதனைகளை ஜெயிக்கனுமே
உந்தன் பின்னே நடக்கனுமே

Kirubai Enthan Vaanjai Lyrics in English

kirupai enthan vaanjai
kirupai ippo thaarum

pelanillaa naeraththil um kirupai
pelavaanaay ennai maattiduthae
thanimaiyil naan sellumpothu
thayavaay ennai thaangiduthae

neer maathram enakku pothumaiyaa
ulakam enakku vaenndaamaiyaa
ummai en mun niruththanumae
unthan pinnae sellanumae

neerae enthan thanjam aiyaa
vaeroru pukalidam illai aiyaa
sothanaikalai jeyikkanumae
unthan pinnae nadakkanumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Kirubai Enthan Vaanjai

by clicking the fullscreen button in the Top left