தமிழ்

Magimaiyana Paralogam - மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலே நீ

மகிமையான பரலோகம் இருக்கையிலே – நீ
மனம் உடைந்து போவதும் ஏனோ
ஆற்றித் தேற்ற அன்பர் இயேசு இருக்கையிலே – நீ
அஞ்சி, அஞ்சி வாழ்வதும் ஏனோ

திடன் கொள்,பெலன் கொள்
சோர்ந்திடாமல் தொடர்ந்து ஓடு

மகிமையான பரலோகம் இருப்பதனால் நான்
மனம் உடைந்து போகவே மாட்டேன்
ஆற்றித் தேற்ற அன்பர் இயேசு இருப்பதனால் – நான்
அஞ்சி, அஞ்சி வாழ்ந்திட மாட்டேன்

திடன் கொண்டேன், பெலன் கொண்டேன்
சோர்ந்திடாமல் தொடர்ந்து ஓடுவேன்

Magimaiyana Paralogam Lyrics in English

makimaiyaana paralokam irukkaiyilae – nee
manam utainthu povathum aeno
aattith thaetta anpar Yesu irukkaiyilae – nee
anji, anji vaalvathum aeno

thidan kol,pelan kol
sornthidaamal thodarnthu odu

makimaiyaana paralokam iruppathanaal naan
manam utainthu pokavae maattaen
aattith thaetta anpar Yesu iruppathanaal – naan
anji, anji vaalnthida maattaen

thidan konntaen, pelan konntaen
sornthidaamal thodarnthu oduvaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Magimaiyana Paralogam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites