தமிழ்

Raja Rajanae - ராஜ ராஜனே தேவ தேவனே

ராஜ ராஜனே தேவ தேவனே
எங்கள் ராஜனே இயேசுவே
உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி
உம்மை வாழ்த்தி வாழ்த்தி
உம்மை போற்றி போற்றி
துதிப்பேன்

இயேசுவே ஆராதிப்பேன்
போற்றுவேன் உம்மையே

கலங்கின வேளைகளில் காத்திட்டீர்
கண்ணீரின் வேளையிலே கண்டீர்
உன்னதரே உயர்ந்தவரே என் இயேசு நீரே

கைவிட்ட நேரத்திலே தூக்கினீர்
கண்ணின் மணி போல காத்திட்டீர்
துணையாளரே என்னைக் கண்டீரே என் இயேசுவே நீரே

Raja rajanae Lyrics in English

raaja raajanae thaeva thaevanae
engal raajanae Yesuvae
ummai uyarththi uyarththi
ummai vaalththi vaalththi
ummai potti potti
thuthippaen

Yesuvae aaraathippaen
pottuvaen ummaiyae

kalangina vaelaikalil kaaththittir
kannnneerin vaelaiyilae kannteer
unnatharae uyarnthavarae en Yesu neerae

kaivitta naeraththilae thookkineer
kannnnin manni pola kaaththittir
thunnaiyaalarae ennaik kannteerae en Yesuvae neerae

PowerPoint Presentation Slides for the song Raja rajanae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites