Yakobin Devan Thunaiyaar

Yakobin Devan Thunaiyaar

யாக்கோபின் தேவன் துணையானார்
பாக்கியவான் நான் பாக்கியவான் சங். 146:5
தேவனாம் கர்த்தர் இவர் (உம்) மேலே
நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன்
பாக்கியவான் நான் பாக்கியவான்

Yakobin Devan Thunaiyaar Lyrics in English

Yakobin Devan Thunaiyaar

yaakkopin thaevan thunnaiyaanaar
paakkiyavaan naan paakkiyavaan sang. 146:5
thaevanaam karththar ivar (um) maelae
nampikkai vaiththullaen
paakkiyavaan naan paakkiyavaan

PowerPoint Presentation Slides for the song Yakobin Devan Thunaiyaar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites