தமிழ்

Mark 14:33 in Tamil

மாற்கு 14:33
பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் தம்மோடே கூட்டிக்கொண்டுபோய், திகிலடையவும், மிகவும் வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Mark 14:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

American Standard Version (ASV)

And he taketh with him Peter and James and John, and began to be greatly amazed, and sore troubled.

Bible in Basic English (BBE)

And he took with him Peter and James and John, and grief and great trouble came on him.

Darby English Bible (DBY)

And he takes with him Peter and James and John, and he began to be amazed and oppressed in spirit.

World English Bible (WEB)

He took with him Peter, James, and John, and began to be greatly troubled and distressed.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he taketh Peter, and James, and John with him, and began to be amazed, and to be very heavy,

மாற்கு 14:33 in English

paethuruvaiyum Yaakkopaiyum Yovaanaiyum Thammotae Koottikkonndupoy, Thikilataiyavum, Mikavum Viyaakulappadavum Thodanginaar.


Read Full Chapter : Mark 14