தமிழ்

Psalm 139:15 in Tamil

சங்கீதம் 139:15
நான் ஒளிப்பிடத்திலே உண்டாக்கப்பட்டு, பூமியின் தாழ்விடங்களிலே விசித்திர விநோதமாய் உருவாக்கப்பட்டபோது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாயிருக்கவில்லை.

Psalm 139:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.

American Standard Version (ASV)

My frame was not hidden from thee, When I was made in secret, `And’ curiously wrought in the lowest parts of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

My frame was not unseen by you when I was made secretly, and strangely formed in the lowest parts of the earth.

Darby English Bible (DBY)

My bones were not hidden from thee when I was made in secret, curiously wrought in the lower parts of the earth.

World English Bible (WEB)

My frame wasn’t hidden from you, When I was made in secret, Woven together in the depths of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

My substance was not hid from Thee, When I was made in secret, Curiously wrought in the lower part of earth.

சங்கீதம் 139:15 in English

naan Olippidaththilae Unndaakkappattu, Poomiyin Thaalvidangalilae Visiththira ViNnothamaay Uruvaakkappattapothu En Elumpukal Umakku Maraivaayirukkavillai.


Read Full Chapter : Psalm 139