தமிழ்

Psalm 145:10 in Tamil

சங்கீதம் 145:10
கர்த்தாவே, உம்முடைய கிரியைகளெல்லாம் உம்மைத் துதிக்கும்; உம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிப்பார்கள்.

Psalm 145:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.

American Standard Version (ASV)

All thy works shall give thanks unto thee, O Jehovah; And thy saints shall bless thee.

Bible in Basic English (BBE)

All the works of your hands give praise to you, O Lord; and your saints give you blessing.

Darby English Bible (DBY)

All thy works shall praise thee, Jehovah, and thy saints shall bless thee.

World English Bible (WEB)

All your works will give thanks to you, Yahweh. Your saints will extol you.

Young’s Literal Translation (YLT)

Confess Thee O Jehovah, do all Thy works, And Thy saints do bless Thee.

சங்கீதம் 145:10 in English

karththaavae, Ummutaiya Kiriyaikalellaam Ummaith Thuthikkum; Ummutaiya Parisuththavaankal Ummai Sthoththirippaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 145