தமிழ்

Psalm 55:2 in Tamil

சங்கீதம் 55:2
எனக்குச் செவிகொடுத்து, உத்தரவு அருளிச்செய்யும் சத்துருவினுடைய கூக்குரலினிமித்தமும், துன்மார்க்கர் செய்யும் இடுக்கத்தினிமித்தமும் என் தியானத்தில் முறையிடுகிறேன்.

Psalm 55:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Attend unto me, and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise;

American Standard Version (ASV)

Attend unto me, and answer me: I am restless in my complaint, and moan,

Bible in Basic English (BBE)

Give thought to me, and let my prayer be answered: I have been made low in sorrow;

Darby English Bible (DBY)

Attend unto me, and answer me: I wander about in my plaint, and I moan aloud,

Webster’s Bible (WBT)

To the chief Musician on Neginoth, Maschil, A Psalm of David. Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication.

World English Bible (WEB)

Attend to me, and answer me. I am restless in my complaint, and moan,

Young’s Literal Translation (YLT)

Attend to me, and answer me, I mourn in my meditation, and make a noise,

சங்கீதம் 55:2 in English

enakkuch Sevikoduththu, Uththaravu Arulichcheyyum Saththuruvinutaiya Kookkuralinimiththamum, Thunmaarkkar Seyyum Idukkaththinimiththamum En Thiyaanaththil Muraiyidukiraen.


Read Full Chapter : Psalm 55