தமிழ்

Psalm 55:9 in Tamil

சங்கீதம் 55:9
ஆண்டவரே, அவர்களை அழித்து, அவர்கள் பாஷையைப் பிரிந்துபோகப்பண்ணும்; கொடுமையையும் சண்டையையும் நகரத்திலே கண்டேன்;

Psalm 55:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen violence and strife in the city.

American Standard Version (ASV)

Destroy, O Lord, `and’ divide their tongue; For I have seen violence and strife in the city.

Bible in Basic English (BBE)

Send destruction on them, O Lord, make a division of tongues among them: for I have seen fighting and violent acts in the town.

Darby English Bible (DBY)

Swallow [them] up, Lord; divide their tongue: for I have seen violence and strife in the city.

Webster’s Bible (WBT)

I would hasten my escape from the windy storm and tempest.

World English Bible (WEB)

Confuse them, Lord, and confound their language, For I have seen violence and strife in the city.

Young’s Literal Translation (YLT)

Swallow up, O Lord, divide their tongue, For I saw violence and strife in a city.

சங்கீதம் 55:9 in English

aanndavarae, Avarkalai Aliththu, Avarkal Paashaiyaip Pirinthupokappannnum; Kodumaiyaiyum Sanntaiyaiyum Nakaraththilae Kanntaen;


Read Full Chapter : Psalm 55