தமிழ்

Psalm 67:4 in Tamil

சங்கீதம் 67:4
தேவரீர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயந்தீர்த்து, பூமியிலுள்ள ஜாதிகளை நடத்துவீர்; ஆதலால் ஜாதிகள் சந்தோஷித்து, கெம்பீரத்தோடே மகிழக்கடவர்கள்.(சேலா.)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 67:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.

American Standard Version (ASV)

Oh let the nations be glad and sing for joy; For thou wilt judge the peoples with equity, And govern the nations upon earth. Selah

Bible in Basic English (BBE)

O let the nations be glad, and make song of joy; for you will be the judge of the peoples in righteousness, guiding the nations of the earth. (Selah.)

Darby English Bible (DBY)

Let the nations rejoice and sing for joy: for thou wilt judge the peoples equitably; and the nations upon earth, thou wilt guide them. Selah.

Webster’s Bible (WBT)

Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.

World English Bible (WEB)

Oh let the nations be glad and sing for joy, For you will judge the peoples with equity, And govern the nations on earth. Selah.

Young’s Literal Translation (YLT)

Rejoice and sing do nations, For Thou judgest peoples uprightly, And peoples on earth comfortest. Selah.

சங்கீதம் 67:4 in English

thaevareer Janangalai Nithaanamaay Niyaayantheerththu, Poomiyilulla Jaathikalai Nadaththuveer; Aathalaal Jaathikal Santhoshiththu, Kempeeraththotae Makilakkadavarkal.(selaa.)


Read Full Chapter : Psalm 67