தமிழ்

Psalm 9:3 in Tamil

சங்கீதம் 9:3
என் சத்துருக்கள் பின்னாகத் திரும்பும்போது, உமது சமுகத்தில் அவர்கள் இடறுண்டு அழிந்துபோவார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 9:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.

American Standard Version (ASV)

When mine enemies turn back, They stumble and perish at thy presence.

Bible in Basic English (BBE)

When my haters are turned back, they will be broken and overcome before you.

Darby English Bible (DBY)

When mine enemies turned back, they stumbled and perished at thy presence:

Webster’s Bible (WBT)

I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.

World English Bible (WEB)

When my enemies turn back, They stumble and perish in your presence.

Young’s Literal Translation (YLT)

In mine enemies turning backward, they stumble and perish from Thy face.

சங்கீதம் 9:3 in English

en Saththurukkal Pinnaakath Thirumpumpothu, Umathu Samukaththil Avarkal Idarunndu Alinthupovaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 9