தமிழ்

1 Samuel 26:12 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:12
தாவீது சவுலின் தலைமாட்டில் இருந்த ஈட்டியையும், தண்ணீர்ச் செம்பையும் எடுத்துக்கொண்டபின்பு, புறப்பட்டுபோனார்கள்; அதை ஒருவரும் காணவில்லை, அறியவுமில்லை, ஒருவரும் விழித்துக்கொள்ளவுமில்லை; கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வருவித்ததினால், அவர்களெல்லாரும் தூங்கினார்கள்.

1 Samuel 26:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

So David took the spear and the cruse of water from Saul’s bolster; and they gat them away, and no man saw it, nor knew it, neither awaked: for they were all asleep; because a deep sleep from the LORD was fallen upon them.

American Standard Version (ASV)

So David took the spear and the cruse of water from Saul’s head; and they gat them away: and no man saw it, nor knew it, neither did any awake; for they were all asleep, because a deep sleep from Jehovah was fallen upon them.

Bible in Basic English (BBE)

So David took the spear and the vessel of water from Saul’s head; and they got away without any man seeing them, or being conscious of their coming, or awaking; for they were all sleeping because a deep sleep from the Lord had come on them.

Darby English Bible (DBY)

And David took the spear and the cruse of water from Saul’s head; and they went away, and no man saw [it], and none knew [it], and none awaked, for they were all asleep; for a deep sleep from Jehovah had fallen upon them.

Webster’s Bible (WBT)

So David took the spear and the cruse of water from Saul’s bolster; and they departed, and no man saw it, nor knew it, neither awaked: for they were all asleep: because a deep sleep from the LORD had fallen upon them.

World English Bible (WEB)

So David took the spear and the jar of water from Saul’s head; and they got them away: and no man saw it, nor knew it, neither did any awake; for they were all asleep, because a deep sleep from Yahweh was fallen on them.

Young’s Literal Translation (YLT)

And David taketh the spear, and the cruse of water at the pillow of Saul, and they go away, and there is none seeing, and there is none knowing, and there is none awaking, for all of them are sleeping, for a deep sleep `from’ Jehovah hath fallen upon them.

1 சாமுவேல் 26:12 in English

thaaveethu Savulin Thalaimaattil Iruntha Eettiyaiyum, Thannnneerch Sempaiyum Eduththukkonndapinpu, Purappattuponaarkal; Athai Oruvarum Kaanavillai, Ariyavumillai, Oruvarum Viliththukkollavumillai; Karththar Avarkalukku Ayarntha Niththirai Varuviththathinaal, Avarkalellaarum Thoonginaarkal.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26