தமிழ்

Exodus 10:23 in Tamil

யாத்திராகமம் 10:23
மூன்றுநாள் மட்டும் ஒருவரையொருவர் காணவுமில்லை, ஒருவரும் தம்மிடத்தைவிட்டு எழுந்திருக்கவும் இல்லை; இஸ்ரவேல் புத்திரர் யாவருக்குமோவெனில் அவர்கள் வாசஸ்தலங்களிலே வெளிச்சமிருந்தது.


யாத்திராகமம் 10:23 in English

moontunaal Mattum Oruvaraiyoruvar Kaanavumillai, Oruvarum Thammidaththaivittu Elunthirukkavum Illai; Isravael Puththirar Yaavarukkumovenil Avarkal Vaasasthalangalilae Velichchamirunthathu.


Read Full Chapter : Exodus 10