தமிழ்

Ezekiel 31:14 in Tamil

எசேக்கியேல் 31:14
தண்ணீரின் ஓரமாய் வளருகிற எந்த விருட்சங்களும் தங்கள் உயரத்தினாலே மேட்டிமைகொள்ளாமலும், தங்கள் கொப்புகளின் தழைக்குள்ளே தங்கள் நுனிக்கிளையை ஓங்கவிடாமலும், தண்ணீரைக் குடிக்கிற எந்த மரங்களும் தங்கள் உயர்த்தியினாலே தங்கள்மேல் நம்பிக்கை வைக்காமலும் இருக்கும் பொருட்டு இப்படிச் செய்வேன்; மனுபுத்திரரின் நடுவே அவர்கள் எல்லாரும் குழியில் இறங்குகிறவர்களோடேகூட மரணத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டு, பூமியின் தாழ்விடங்களில் போனார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 31:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water: for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit.

American Standard Version (ASV)

to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves in their stature, neither set their top among the thick boughs, nor that their mighty ones stand up on their height, `even’ all that drink water: for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit.

Bible in Basic English (BBE)

In order that no trees by the waters may be lifted up in their growth, putting their tops among the clouds; and that no trees which are watered may take their place on high: for they are all given up to death, to the lowest parts of the earth among the children of men, with those who go down to the underworld.

Darby English Bible (DBY)

to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves in their stature, nor set their top amidst the thick boughs, and that none of them that drink water stand up in his height by himself; for they are all given over unto death in the lower parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit.

World English Bible (WEB)

to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves in their stature, neither set their top among the thick boughs, nor that their mighty ones stand up on their height, [even] all who drink water: for they are all delivered to death, to the lower parts of the earth, in the midst of the children of men, with those who go down to the pit.

Young’s Literal Translation (YLT)

In order that none of the trees of the waters May become haughty because of their stature, Nor give their foliage between thickets, Nor any drinking waters stand up unto them in their haughtiness, For all of them are given up to death, Unto the earth — the lower part, In the midst of the sons of men, Unto those going down to the pit.

எசேக்கியேல் 31:14 in English

thannnneerin Oramaay Valarukira Entha Virutchangalum Thangal Uyaraththinaalae Maettimaikollaamalum, Thangal Koppukalin Thalaikkullae Thangal Nunikkilaiyai Ongavidaamalum, Thannnneeraik Kutikkira Entha Marangalum Thangal Uyarththiyinaalae Thangalmael Nampikkai Vaikkaamalum Irukkum Poruttu Ippatich Seyvaen; Manupuththirarin Naduvae Avarkal Ellaarum Kuliyil Irangukiravarkalotaekooda Maranaththukku Oppukkodukkappattu, Poomiyin Thaalvidangalil Ponaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 31