தமிழ்

Genesis 22:9 in Tamil

ஆதியாகமம் 22:9
தேவன் அவனுக்குச் சொல்லியிருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள்; அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி, கட்டைகளை அடுக்கி, தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கைக் கட்டி, அந்தப் பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின்மேல் அவனைக் கிடத்தினான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Genesis 22:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they came to the place which God had told him of; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.

American Standard Version (ASV)

And they came to the place which God had told him of. And Abraham built the altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar, upon the wood.

Bible in Basic English (BBE)

And they came to the place of which God had given him knowledge; and there Abraham made the altar and put the wood in place on it, and having made tight the bands round Isaac his son, he put him on the wood on the altar.

Darby English Bible (DBY)

And they came to the place of which God had told him. And Abraham built the altar there, and piled the wood; and he bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.

Webster’s Bible (WBT)

And they came to the place which God had named to him; and Abraham built an altar there, and laid the wood in order; and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.

World English Bible (WEB)

They came to the place which God had told him of. Abraham built the altar there, and laid the wood in order, bound Isaac his son, and laid him on the altar, on the wood.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they come in unto the place of which God hath spoken to him, and there Abraham buildeth the altar, and arrangeth the wood, and bindeth Isaac his son, and placeth him upon the altar above the wood;

ஆதியாகமம் 22:9 in English

thaevan Avanukkuch Solliyiruntha Idaththukku Vanthaarkal; Angae Aapirakaam Oru Palipeedaththai Unndaakki, Kattaைkalai Adukki, Than Kumaaranaakiya Eesaakkaik Katti, Anthap Palipeedaththil Adukkiya Kattaைkalinmael Avanaik Kidaththinaan.


Read Full Chapter : Genesis 22