தமிழ்

Genesis 50:24 in Tamil

ஆதியாகமம் 50:24
யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி: நான் மரணமடையப் போகிறேன்; ஆனாலும் தேவன் உங்களை நிச்சயமாய்ச் சந்தித்து, நீங்கள் இந்தத் தேசத்தை விட்டு, தாம் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆணையிட்டுக் கொடுத்திருக்கிற தேசத்துக்குப் போகப் பண்ணுவார் என்று சொன்னதுமன்றி;

Genesis 50:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Joseph said unto his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.

American Standard Version (ASV)

And Joseph said unto his brethren, I die; but God will surely visit you, and bring you up out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob.

Bible in Basic English (BBE)

Then Joseph said to his brothers, The time of my death has come; but God will keep you in mind and take you out of this land into the land which he gave by his oath to Abraham and Isaac and Jacob.

Darby English Bible (DBY)

And Joseph said to his brethren, I die; and God will certainly visit you, and bring you up out of this land, into the land that he swore unto Abraham, to Isaac, and to Jacob.

Webster’s Bible (WBT)

And Joseph said to his brethren, I die: and God will surely visit you, and bring you out of this land, to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob.

World English Bible (WEB)

Joseph said to his brothers, “I am dying, but God will surely visit you, and bring you up out of this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Joseph saith unto his brethren, `I am dying, and God doth certainly inspect you, and hath caused you to go up from this land, unto the land which He hath sworn to Abraham, to Isaac, and to Jacob.’

ஆதியாகமம் 50:24 in English

yoseppu Than Sakothararai Nnokki: Naan Maranamataiyap Pokiraen; Aanaalum Thaevan Ungalai Nichchayamaaych Santhiththu, Neengal Inthath Thaesaththai Vittu, Thaam Aapirakaamukkum Eesaakkukkum Yaakkopukkum Aannaiyittuk Koduththirukkira Thaesaththukkup Pokap Pannnuvaar Entu Sonnathumanti;


Read Full Chapter : Genesis 50