தமிழ்

Isaiah 25:6 in Tamil

ஏசாயா 25:6
சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த மலையிலே சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு விருந்தை ஆயத்தப்படுத்துவார்; அது கொழுமையான பதார்த்தங்களும், பழமையான திராட்சரசமும் ஊனும் நிணமுமுள்ள பதார்த்தங்களும், தெளிந்த பழமையான திராட்சரசமும் நிறைந்த விருந்தாயிருக்கும்.

Isaiah 25:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And in this mountain shall the LORD of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

American Standard Version (ASV)

And in this mountain will Jehovah of hosts make unto all peoples a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

Bible in Basic English (BBE)

And in this mountain will the Lord of armies make for all peoples a feast of good things, a feast of wines long stored, of good things sweet to the taste, of wines long kept and tested.

Darby English Bible (DBY)

And in this mountain will Jehovah of hosts make unto all peoples a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

World English Bible (WEB)

In this mountain will Yahweh of Hosts make to all peoples a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

Young’s Literal Translation (YLT)

And made hath Jehovah of Hosts, For all the peoples in this mount, A banquet of fat things, a banquet of preserved things, Fat things full of marrow, preserved things refined.

ஏசாயா 25:6 in English

senaikalin Karththar Intha Malaiyilae Sakala Janangalukkum Oru Virunthai Aayaththappaduththuvaar; Athu Kolumaiyaana Pathaarththangalum, Palamaiyaana Thiraatcharasamum Oonum Ninamumulla Pathaarththangalum, Thelintha Palamaiyaana Thiraatcharasamum Niraintha Virunthaayirukkum.


Read Full Chapter : Isaiah 25