தமிழ்

Song of Solomon 1:4 in Tamil

உன்னதப்பாட்டு 1:4
என்னை இழுத்துக்கொள்ளும் உமக்குப் பின்னே ஓடி வருவோம்; ராஜா என்னைத் தமது அறைகளில் அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்; நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம்; திராட்சரசத்தைப் பார்க்கிலும் உமது நேசத்தை நினைப்போம்; உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Song of Solomon 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.

American Standard Version (ASV)

Draw me; we will run after thee: The king hath brought me into his chambers; We will be glad and rejoice in thee; We will make mention of thy love more than of wine: Rightly do they love thee.

Bible in Basic English (BBE)

Take me to you, and we will go after you: the king has taken me into his house. We will be glad and full of joy in you, we will give more thought to your love than to wine: rightly are they your lovers.

Darby English Bible (DBY)

Draw me, we will run after thee! — The king hath brought me into his chambers — We will be glad and rejoice in thee, We will remember thy love more than wine. They love thee uprightly.

World English Bible (WEB)

Take me away with you. Let us hurry. The king has brought me into his chambers. Friends We will be glad and rejoice in you. We will praise your love more than wine! Beloved They are right to love you.

Young’s Literal Translation (YLT)

Draw me: after thee we run, The king hath brought me into his inner chambers, We do joy and rejoice in thee, We mention thy loves more than wine, Uprightly they have loved thee!

உன்னதப்பாட்டு 1:4 in English

ennai Iluththukkollum Umakkup Pinnae Oti Varuvom; Raajaa Ennaith Thamathu Araikalil Alaiththukkonnduvanthaar; Naangal Umakkul Kalikoornthu Makiluvom; Thiraatcharasaththaip Paarkkilum Umathu Naesaththai Ninaippom; Uththamarkal Ummai Naesikkiraarkal.


Read Full Chapter : Song of Solomon 1