தமிழ்

Luke 2:20 in Tamil

லூக்கா 2:20
மேய்ப்பர்களும் தங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டதின்படியே கேட்டு, கண்ட எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி, துதித்துக்கொண்டு திரும்பிப்போனார்கள்.

Luke 2:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them.

American Standard Version (ASV)

And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, even as it was spoken unto them.

Bible in Basic English (BBE)

Then the keepers of the sheep went back, giving glory and praise to God for all the things which had come to their ears and which they had seen, as it had been said to them.

Darby English Bible (DBY)

And the shepherds returned, glorifying and praising God for all things which they had heard and seen, as it had been said to them.

World English Bible (WEB)

The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, just as it was told them.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the shepherds turned back, glorifying and praising God, for all those things they heard and saw, as it was spoken unto them.

லூக்கா 2:20 in English

maeypparkalum Thangalukkuch Sollappattathinpatiyae Kaettu, Kannda Ellaavattirkaakavum Thaevanai Makimaippaduththi, Thuthiththukkonndu Thirumpipponaarkal.


Read Full Chapter : Luke 2