தமிழ்

Aarathanai Aarathai Aarathai - உமக்குத் தானே

ஆராதனை
ஆராதனை
ஆராதனை
உமக்குத் தானே

பரிசுத்தரே பரிகாரியே
உமக்கு தான் ஆராதனை

உம்மை போல் பரிசுத்தமான தெய்வம்
பூமியில் எவரும் இல்லை ஐயா

எனது பாவங்கள் சிலுவையிலே
இரத்தம் சிந்தி என்னை மீட்டவரே
வியாதி எல்லாம் தழும்புகளாய்
சுகமாக்கி ஜெயம் தந்தீரே

எனக்காய் வானில் மீண்டுமாக
திரும்பவும் வேகம் வருபவரே
ஜெப ஆவியால் என்னை நிறைத்திடுமே
நான் ஆயத்தம் ஆகிடவே

Aarathanai aarathai aarathai Lyrics in English

aaraathanai
aaraathanai
aaraathanai
umakkuth thaanae

parisuththarae parikaariyae
umakku thaan aaraathanai

ummai pol parisuththamaana theyvam
poomiyil evarum illai aiyaa

enathu paavangal siluvaiyilae
iraththam sinthi ennai meettavarae
viyaathi ellaam thalumpukalaay
sukamaakki jeyam thantheerae

enakkaay vaanil meenndumaaka
thirumpavum vaekam varupavarae
jepa aaviyaal ennai niraiththidumae
naan aayaththam aakidavae

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarathanai aarathai aarathai

by clicking the fullscreen button in the Top left