தமிழ்

Nan Aarathikum Yesu - நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே

நான் ஆராதிக்கும் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறாரே
அவர் தேவனாயினும் என்னோடு பேசுகின்றாரே

அவர் சிந்தின இரத்தம் மீட்பை தந்தது
அவர் கொண்ட காயங்கள் சுக வாழ்வை தந்தது

அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன்
அவர் என்னோடு இருந்தால் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன்

உடைந்துபோன என் வாழ்வை சீரமைச்சாரே
அரணான பட்டணம்போல் மாற்றி விட்டாரே
என் சத்துருக்கள் பின்னிட்டு ஒடச் செய்தாரே
என் எல்லையெங்கிலும் சமாதானம் தந்தாரே
அவர் செய்த நன்மையை நான் சொல்லி துதிப்பேன்

இரட்சிப்பின் வஸ்திரத்த உடுத்துவித்தாரே
நீதியென்னும் மார்க்கவசம் எனக்கு தந்தாரே
கிருபைய தந்து என்ன உயர்த்தி வச்சாரே -என்
நாவின் மேலே அதிகாரம் வச்சாரே

உலர்ந்துபோன என் கோலை துளிர்க்கச் செய்தாரே
ஜீவனற்று என் வாழ்வில் ஜீவன் தந்தாரே
ஒரு சேனையைப்போல என்னை எழும்பச் செய்தாரே
என் தேசத்தை சுதந்தரிக்கும் பெலனைத் தந்தாரே

Naan aarathikum Yesu yendrum jeevikiraarae
Avar Devanaayinum yennodu pesugindraarae

Avar sinthina ratham meetpai thanthathu
Avar konda kaayangal suga vaalvai thanthathu

Avar yennodu irunthaal oru senaikul paaivaen
Avar yennodu irunthaal oru mathilai thaanduvaen

Udainthupona en vaalvai seeramaichaarae
Arannana pattanampol maatri vittaarae
en sathurukal pinnittu oda seithaarae
en yellai yengilum samaathaanam thanthaarae
Avar seitha nanmaiyai naan solli thuthipaen

Ratchipin vasthiratha uduthuvithaarae
Neethiyennum maarkkavasam enakku thanthaarae
Kirubaiyai thanthu enna uyarthi vachaarae – en
naavil maelae athigaaram vachaarae

Ularnthupona en kolai thulirka seithaarae
Jeevanattra en vaalvil jeevan thanthaarae
Oru senaiyai pola yennai yelumba seithaarae
en desathai suthanthirikkum belanai thanthaarae

nan aarathikum yesu Lyrics in English

naan aaraathikkum Yesu entum jeevikkiraarae
avar thaevanaayinum ennodu paesukintarae

avar sinthina iraththam meetpai thanthathu
avar konnda kaayangal suka vaalvai thanthathu

avar ennodu irunthaal oru senaikkul paayvaen
avar ennodu irunthaal oru mathilai thaannduvaen

utainthupona en vaalvai seeramaichchaாrae
arannaana pattanampol maatti vittarae
en saththurukkal pinnittu odach seythaarae
en ellaiyengilum samaathaanam thanthaarae
avar seytha nanmaiyai naan solli thuthippaen

iratchippin vasthiraththa uduththuviththaarae
neethiyennum maarkkavasam enakku thanthaarae
kirupaiya thanthu enna uyarththi vachchaாrae -en
naavin maelae athikaaram vachchaாrae

ularnthupona en kolai thulirkkach seythaarae
jeevanattu en vaalvil jeevan thanthaarae
oru senaiyaippola ennai elumpach seythaarae
en thaesaththai suthantharikkum pelanaith thanthaarae

Naan aarathikum Yesu yendrum jeevikiraarae
Avar Devanaayinum yennodu pesugindraarae

Avar sinthina ratham meetpai thanthathu
Avar konda kaayangal suga vaalvai thanthathu

Avar yennodu irunthaal oru senaikul paaivaen
Avar yennodu irunthaal oru mathilai thaanduvaen

Udainthupona en vaalvai seeramaichaarae
Arannana pattanampol maatri vittaarae
en sathurukal pinnittu oda seithaarae
en yellai yengilum samaathaanam thanthaarae
Avar seitha nanmaiyai naan solli thuthipaen

Ratchipin vasthiratha uduthuvithaarae
Neethiyennum maarkkavasam enakku thanthaarae
Kirubaiyai thanthu enna uyarthi vachaarae - en
naavil maelae athigaaram vachaarae

Ularnthupona en kolai thulirka seithaarae
Jeevanattra en vaalvil jeevan thanthaarae
Oru senaiyai pola yennai yelumba seithaarae
en desathai suthanthirikkum belanai thanthaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song nan aarathikum yesu

by clicking the fullscreen button in the Top left