தமிழ்

Akkini Abhishekam Ethidium - அக்கினி அபிஷேகம் ஈந்திடும்

அக்கினி அபிஷேகம் ஈந்திடும்
தேவ ஆவியால் நிறைத்திடும்
தேவா தேவா இக்கணமே ஈந்திடும்

பரமன் இயேசுவை நிறைத்தீரே
பரிசுத்த ஆவியால் நிறைத்திடும்
உந்தன் சீஷருக்களித்தீரே
அன்பின் அபிஷேகம் ஈந்திடும்

சிம்சோன் கிதியோனை நிறைத்தீரே
கர்த்தரின் ஆவியால் நிறைத்திடும்
தீர்க்கன் எலிசாவுக்களித்தீரே
இரட்டிப்பின் வல்லமையால் நிறைத்திடும்

மீட்பர் இயேசுவின் வருகையிலே
நானும் அவரைப் போல் இருக்கவே
மீட்பின் நாளுக்கு முத்திரையாய்
பரிசுத்த ஆவியால் நிறைத்திடும்

Akkini abhishekam ethidium Lyrics in English

akkini apishaekam eenthidum
thaeva aaviyaal niraiththidum
thaevaa thaevaa ikkanamae eenthidum

paraman Yesuvai niraiththeerae
parisuththa aaviyaal niraiththidum
unthan seesharukkaliththeerae
anpin apishaekam eenthidum

simson kithiyonai niraiththeerae
karththarin aaviyaal niraiththidum
theerkkan elisaavukkaliththeerae
irattippin vallamaiyaal niraiththidum

meetpar Yesuvin varukaiyilae
naanum avaraip pol irukkavae
meetpin naalukku muththiraiyaay
parisuththa aaviyaal niraiththidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Akkini abhishekam ethidium

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites