தமிழ்

Alfa Omega Devan - அல்ஃபா ஒமேகா தேவன் நீரே

அல்ஃபா ஒமேகா தேவன் நீரே
ஆதியும் அந்தமும் நீரே

துதியும் புகழும் உமக்கே உமக்கே
நன்றியால் உள்ளம் உம்மை பாடிடுமே

யெகோவா யீரே நீரே நீரே
எல்லாம் நீரே பார்த்துக் கொள்வீரே

Alfa Omega Devan Lyrics in English

alqpaa omaekaa thaevan neerae
aathiyum anthamum neerae

thuthiyum pukalum umakkae umakkae
nantiyaal ullam ummai paadidumae

yekovaa yeerae neerae neerae
ellaam neerae paarththuk kolveerae

PowerPoint Presentation Slides for the song Alfa Omega Devan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites