தமிழ்

Ebinesare Uthavineerae - எபிநேசரே உதவினீரே

எபிநேசரே உதவினீரே
ஆராதனை உமக்கே
எல்ரோயீ என்னை கண்டீரே
ஆராதனை உமக்கே

துதிக்கின்ற போது இறங்கிடுவீரே
துதிகளின் நடுவே வாசம் செய்வீரே
ஆராதனை உமக்கே

வாரும் தூய ஆவியே
துதிகளை ஏற்றிடுமே
ஆராதனை உமக்கே

எல்ரோயீ என்னை கண்டீரே
ஆராதனை உமக்கே
யேகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே
ஆராதனை உமக்கே

Ebinesare Uthavineerae Lyrics in English

epinaesarae uthavineerae
aaraathanai umakkae
elroyee ennai kannteerae
aaraathanai umakkae

thuthikkinta pothu irangiduveerae
thuthikalin naduvae vaasam seyveerae
aaraathanai umakkae

vaarum thooya aaviyae
thuthikalai aettidumae
aaraathanai umakkae

elroyee ennai kannteerae
aaraathanai umakkae
yaekovaa raaqpaa sukam thantheerae
aaraathanai umakkae

PowerPoint Presentation Slides for the song Ebinesare Uthavineerae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites