தமிழ்

Idaivida Nandri Umakkuthane - இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே
இணையில்லா தேவன் உமக்குத்தானே

என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா
யார் கைவிட்டாலும் நன்றி ஐயா

நன்றி.நன்றி,……..

தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா
தெரிந்து கொண்டீரே நன்றி ஐயா

நிம்மதி தந்தீரே நன்றி ஐயா
நிரந்தரமானீரே நன்றி ஐயா

என்னைக் கண்டீரே நன்றி ஐயா
கண்ணீர் துடைத்தீரே நன்றி ஐயா

நீதி தேவனே நன்றி ஐயா
வெற்றி வேந்தனே நன்றி ஐயா

அநாதி தேவனே நன்றி ஐயா
அரசாளும் தெய்வமே நன்றி ஐயா

நித்திய ராஜாவே நன்றி ஐயா
சத்திய தீபமே நன்றி ஐயா

Idaivida nandri umakkuthane Lyrics in English

itaividaa nanti umakkuththaanae
innaiyillaa thaevan umakkuththaanae

enna nadanthaalum nanti aiyaa
yaar kaivittalum nanti aiyaa

nanti.nanti,……..

thaeti vantheerae nanti aiyaa
therinthu konnteerae nanti aiyaa

nimmathi thantheerae nanti aiyaa
nirantharamaaneerae nanti aiyaa

ennaik kannteerae nanti aiyaa
kannnneer thutaiththeerae nanti aiyaa

neethi thaevanae nanti aiyaa
vetti vaenthanae nanti aiyaa

anaathi thaevanae nanti aiyaa
arasaalum theyvamae nanti aiyaa

niththiya raajaavae nanti aiyaa
saththiya theepamae nanti aiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Idaivida nandri umakkuthane

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites