தமிழ்

Isravaelai Aalbavare - இஸ்ரவேலை ஆள்பவரே

இஸ்ரவேலை ஆள்பவரே
யேஹோவா எங்கள் தேவனே
நீரே சர்வ வல்லவர்
நீரே சர்வ ஆளுநர்

கலங்கரை விளக்கை போல் உயர்த்தி வைத்தீர்
சீறிட்ட அலைகளை சிதறடித்தீர்
தத்தளிப்பை கடக்க செய்தீர்
அக்கரை காண செய்தீர்

நீரே சர்வ வல்லவர்
நீரே சர்வ ஆளுநர்

அடைப்பட்ட வாசலை திறந்து வைத்தீர்
கரம்பிடித்து என்னை நடத்தி சென்றீர்
நான் உனக்கு துணை நிற்பேன் என்று சொன்னீர்
வல்ல புயத்தால் தாங்கினீர்

எனது கொம்பை நீர் உயரச்செய்தீர்
பலவானின் வில்லை முறியடித்தீர்
தள்ளாடின என்னை இடைக்கட்டினீர்
தலைத்தோங்கி நிற்கச் செய்தீர்

Isravaelai Aalbavare Lyrics in English

isravaelai aalpavarae
yaehovaa engal thaevanae
neerae sarva vallavar
neerae sarva aalunar

kalangarai vilakkai pol uyarththi vaiththeer
seeritta alaikalai sitharatiththeer
thaththalippai kadakka seytheer
akkarai kaana seytheer

neerae sarva vallavar
neerae sarva aalunar

ataippatta vaasalai thiranthu vaiththeer
karampitiththu ennai nadaththi senteer
naan unakku thunnai nirpaen entu sonneer
valla puyaththaal thaangineer

enathu kompai neer uyarachcheytheer
palavaanin villai muriyatiththeer
thallaatina ennai itaikkattineer
thalaiththongi nirkach seytheer

PowerPoint Presentation Slides for the song Isravaelai Aalbavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites